Kesildikten sonra tekrar bu cinayeti irtikap ederse sol ayağı kesilir, üçüncü defada sol eli, dördüncü defada sağ eli kesilir.

İÇKİ İÇMENİN CEZASI

İçki içmek, en büyük günahlardan biridir. Peygamber (S.V.) içkiyi Ümmülhabâis (kötülüklerin anası) ile vasıflandırmıştır. İçkinin yasaklanışı, ayet ve hadis ile sabit olmuştur. İçki içen kişi lanetlendiği gibi içkiyi yapan, satan, alan, içiren ve taşıyan da lanetlenmiştir. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.

İçki günahını temizleyen, had'tir. Sadece tevbe ile iş bitmez. Tevbe ile beraber had cezası tatbik edildiği takdirde mümin olan kimse, günahından temizlenir. Ancak haddi tatbik edecek Devlet-i İslâmiye olmazsa, tevbeden başka çare kalmaz. Haddi kırk değnektir. Halife isterse seksene kadar çıkarabilir. Sarhoş iken had cezası uygulanmaz. Çoğu sekir verenin azı da haramdır.

Çocuk, deli, zimmi, harbi ve zorla kendisine içki içirilmiş kimseye had cezası tatbik edilmez. Bir kimse, kapta olan şeyin su olduğunu tahmin edip içer, sonra içki olduğu anlaşılırsa kasıd olmadığından günahkâr sayılmaz.

Bir kimse, boğazında bir lokma düğümlenip kalır ve onu yutabilmek için içkiden başka bir şey bulamazsa zarurete binaen onu içebilir.

Had uygulanırken yüz, baş ve tehlikeli yerlere değneğin isabet etmemesi için dikkat etmek lazımdır. Ceza aralıksız uygulanır.

İçki, haram olduğu gibi afyon ve esrar gibi vücudu uyuşturan her şey de haramdır. Yalnız bunların cezaları had değil, tazirdir. Yani hakim uygun gördüğü cezayı verecektir. İçki ve uyuşturucu maddeleri yapan kimsenin cezası had değil tazir'dir.

Ta'zir'in manası, Cenab-ı Allah ve Peygamber (S.V.) tarafından müeyyidesi açıklanmamış içki yapmak ve kumar oynamak gibi bir günah için hakim tarafından takdir edilen cezadır. Ta'zir cezası, hapis etmek olabileceği gibi, değnek vurmak ve sürgün etmek de olabilir. Baba, henüz büluğ çağına ermemiş oğulunu veya kızını ta'zir edebileceği gibi, muallim de