baliğ olmamış talebesini ta'zir edebilir. Yalnız ta'zir cezası değnek vurmak olursa, kırk değnekten aşağı olması gerekir. Halife, tazir cezasını günahların çeşit ve durumlarına göre bir talimat ile belirtebilir.


Yükleniyor...