Tebayünün misali:

südüs K.

--------------------------------------------------

üç cedde yedi amca 6x21=126

21 105

MÜNASAHA

Miras, taksim edilmeden önce varislerden birisi ölür ve ikinci ölünün varisleri evvelki ölünün varislerinden başka bir kimse olmaz ve taksimde değişiklik olmazsa ikinci ölü yokmuş gibi kabul edilecektir. Mesela, birisi ölüp dört oğul bırakır ve taksimden önce onlardan birisi ölürse, miras dört hisse değil, üç hisse olarak kabul edilecektir.

İkinci ölünün varisleri, önceki ölünün varislerinden başka varis varsa veya mirasta değişiklik vaki olursa, önce ilk ölünün meselesi, sonra ikinci ölünün meselesi tashih edilecektir. Ondan sonra bakılır; önceki ölüden ikinci ölüye intikal eden pay meselesine kesirsiz olarak taksim edilirse zaten mesele kolaydır. Aşağıdaki misale bak:

nısıf sülüsan

--------------------------------------------------7

koca kız kardeş kız kardeş

3 2 2

K. nısıf

---------------------------------------------

kız kardeş kız 2

1 1

Yoksa ikinci ölünün meselesi ile payı arasında tevafuk