ile payları birbiriyle mukayese edilecektir; aralarında tevafuk varsa sayı, vıfka red edilecektir. Yoksa olduğu gibi terk edilecektir. Sonra sayılar birbiriyle mukayese edilecektir. Aralarında temasül varsa, onlardan biri meselenin aslına çarpılacaktır. Tedahul varsa en büyüğü ona çarpılacak, tevafuk varsa vıfklardan birisi diğerinin tümüne çarpılacak ve elde edilen miktar meselenin aslına; çarpılacaktır tebayün varsa biri diğerine çarpılacak ve elde edilen miktar da meseleye çarpılır; böylece kesirsiz olarak varislere taksimi mümkün olacaktır.

Meselede üç gurup ve daha fazla bulunuyorsa buna kıyas edilecektir.

Her gurubun pay miktarını öğrenmek istersen, meselenin aslından kendisine düşen payını madruba çarp; hasıl olan miktar onun payıdır.

Temasülün misali:

südüs................. sülüsan ................. K.

------------------------------------------------------------

cedde cedde cedde uht lieb üht lieb üht lieb amca

1 1 1 4 4 4 3

3x6=18

Tedahulun misali:

K. sülüsan .................. südüs

--------------------------------------------------

Amca baba bir üç kız kardeş altı cedde 6x6=36

6 24 6

Tevafukun misali:

südüs K. 6

-------------------------------------------------

Dört cedde altı amca 6x12=72

12 60

Yükleniyor...