AVLİYE VE REDDİYE

Paylar, meselenin mahracına müsavi olursa, Adile, fazla olursa Avliyye denir. Aşağıdaki misale göz atalım:

nısıf sülüsan

----------------------------------------------- 8

Zevc kız kardeş kız kardeş

3 2 2

Görüldüğü gibi zevc için nısıf, kız kardeşler için sülüsan vardır. Meselenin aslı, her ne kadar altı ise avl yolu ile yediye yükseliyor. Avl olan asıllar üçtür; altı, on ve yirmi dörttür. Altı, yedi, sekiz, dokuz ve ona yükselir. On ise oniki, onbeş ve onyediye kadar yükselir. Yirmi dört de, yirmi yediye yükselir. Aşağıdaki misallere bak:

sülüsan nısıf südüs

--------------------------------------------------- 8

kız kardeş kız kardeş koca anne

2 2 3 1

sülüsan südüs rübü

------------------------------------------------13

kız kardeş kız kardeş anne karı

4 4 2 3

Paylar mahracından eksik olursa buna Reddiye denir. Mesela, vefat eden kişi yalnız iki kız bırakırsa mesele üçtür. Üçte ikisini aldıktan sonra sülüs artar.