Feraiz kitabının başında beyan ettiğimiz gibi Beytülmal, İslâma göre tedvir ediliyorsa, hisse sahipleri paylarını aldıktan sonra asabe olmadığı takdirde artan şey Beytülmale devredilecektir. Yoksa karı ile koca müstesna varislerin hisseleri nisbetine göre tekrar onlara reddedilecektir. Mesela meyyit, iki kız bıraksa miras re'sen ikiye; üç kız ise, mal üçe bölünecek... Bir kız ve bir anne bırakırsa esas mesele altıdır. Fakat redd yolu ile dörde indirilecektir.

südüs nısıf

----------------------------------

Anne kız 6

1 3 4 - reddiye

südüs ...................sülüsan

------------------------------------

anne kız kız kız 18

3 4 4 4 15 reddiye

Reddiye'nin tashihi şöyledir:

Karı ve koca olmaz ve varisler bir cinsten olursa hem pay hem red yönünden bütün miras mevcut olanlarındır. Ve mesele onların sayısına göredir.

kız kız kız 3

---------------------------------

1 1 1

Aynı cinsten olmazsa mesele paylarının mahracıdır.

Yükleniyor...