Kadın uykuda iken veya zorla kendisiyle münasebet vukubulursa haccı fesade gitmez.

2 - İhramdan çıktıktan sonra, Tevafül-İfadeyi yapmadan evvel cinsi mukarenet yapmak bilittifak haccı bozmaz. Ancak bir davar kesmeyi gerektirir.

Daha önce açıkladığımız gibi Umrenin dört rüknü vardır:

a) İhram.

b) Tavaf.

c) Sa'y.

d) Traştır.

Bunları ifa edip ihramdan çıkmadan evvel cinsi mukarenet vaki olursa umre bozulur ve bunu yapan kimseye üç şey lâzım gelir:

a) Umresini tamamlamak.

b) Umresini kaza etmek.

c) Bir deve kurban etmek.CİNSİ MUKARENETİN ÖNCÜLERİ

Cinsi mukarenet'in öncüleri iki kısımdır:

1 - Yakın öncüleri: Şehvetle kadını öpmek, cinsi mukarenet olmadan erkek ile kadının vücutlarının hailsiz birbirine sürünmesidir. Bunlardan birisini yapan kimsenin, meni de nazil olsa, haccı fesada gitmez, fakat fidye vermesi lâzımdır.

2 - Uzak öncüleri: Kadına bakmak, şehvetle düşünmektir. Bu kısımda meni nazil de olsa bir şey lazım gelmez.

DÖRDÜNCÜ MEBHAS: VACİBİ TERK

Haccın bir vacibini terk eden kimse günahkâr olduğu gibi kendisine kurban da düşer. Ancak şer'i bir mazerete binaen terk eden müstesnadır.