İhramda bulunan bir kimse av'ı yaralar veya tüyünü yolarsa değeri ne kadar düşmüş ise Harem fakirlerine o kadar tasadduk eder. Bu meselede kıymetinin yerine oruç tutmak caiz değildir. Şayet avın aldığı yara onu ayaktan düşürmüş ise ölmüş sayılır. Avın yumurtasını kırmak veya sütünü sağmak ise onların, yani yumurtanın veya sütün değerlerini icabettirir. İhramda olmayan kimse Haremin avını avlarsa, avın kıymetini Harem fakirlerine tasadduk etmesi gerekir.

Muhrim'in karga, yılan, akrep, fare, sinek, pire, kene ve arı gibi av cinsinden olmayan ve insanın bedeninden meydana gelmeyen haşereleri ve saldıran canavarları öldürmesinde beis yoktur.

İnsanların ektikleri ağaç, ekin ve bitkiler müstesna, Haremin bitkilerini, ağaçlarını, ekinlerini kesmek ve yolmak herkes için haramdır.

Büyük ağaçta sığır, küçük ağaçta keçi ve koyun ve yaş otta kıymet vardır. Bu kıymet ile buğday alınıp, Harem fakirlerine verilir. Veya her avuç için bir gün oruç tutulur. Bilittifak ağacın yalnız yapraklarını almak caizdir.

ÜÇÜNCÜ MEBHAS: CİNSİ MUKARENET VE ÖNCÜLERİ

İhram halinde cinsi mukarennette bulunmak bilittifak haramdır. Bunun da iki haleti vardır:

1 - Arefe vakfesinden evvel cinsi mukarenette bulunmak haram olduğu gibi haccı da bozar. Yapana üç şey lazım gelir:

a) Haccını tamamlaması.

b) İçinde cinsi mukarenet yaptığı haccı, nafile de olsa kaza etmesi.

c) Bir deve kurban kesmesidir.


Yükleniyor...