Allah'a ibadet edilsin ve bu zamanda hudut kapılarında zahmet çekilmesin.

10) Yolculuğun perşembe veya pazartesi günlerinde olmasına dikkat eder.

11) Evinden ayrılmak istediği zaman iki rek'at seferî namazını kılar. Birinci rek'atta fatihadan sonra kâfirûn, ikinci rek'atta da ihlâs sûrelerini okur.

12) Akraba, komşu ve dostlarıyla helalleşip görüşür.

13) Yolda, giderken ve gelirken kendisine, anne ve babasına, akraba ve dostlarına ve vatanına bol bol dua eder. Kur'an-ı Kerim okur, Allah'ı zikreder. Bilgisi az olanlara haccın farz, vacip, sünnet ve yasaklarını öğretir.

HACCIN HİKMETLERİ

Haccın birçok hikmetleri vardır. Birkaç tanesini aşağıya alıyoruz:

1 - Kulu ibadete alıştırıp, Allah bağlılığını ve onun sevgisini, kalbine işlemek. Zira hac hazırlığı, hac yolunda geliş ve gidişi ve hac menasikini ifa için gereken uzun bir zamanı içine alır. Kul bütün bu zaman içinde kendini ibadet havası dahilinde görür, Allah'a bağlılığını daha çok hisseder.

2 - Allah için, Şam ve Filistin diyarını bırakıp, su, yeşillik ve her şeyden mahrum Hicaz çöllerine giderek, bütün zorluklara katlanan bir anne ve baba ile bir yavrudan ibaret olan Hz. İbrahim ailesinin hallerini hayalinde canlandırıp, binlerce sene evvelki vak'alarını temsil ile seyretmek, tavaf, sa'y ve taşlama fiillerini tekrarlamak, kendini Allah'a kurban olarak sunan bir yavruyu, ciğerpare evlâdını Allah'a veren bir pederi, Allahın rahmetine dayanan bir anneyi, anmaktır.

Buhari, İbni Abbas'dan şöyle rivayet ediyor: Hz. İbrahim (S.A.) Hacer ile, henüz sünnet edilmemiş İsmail (S.A.)'i alarak Beytin yanında Zemzem kuyusunun civarında, bir ağaç altına bıraktı. O zaman Mekke'de ne insan, ne de su vardı. Onlara bir