iki yaşını doldurmamış ve sütten başka bir şey yemeyen erkek çocuğun idrarıdır. Bununla müteneccis olan şeyin temizlenmesi için üzerine su serpilir. Eğer idrara galebe çalıp ondan fazla olursa temizlenir. Fakat iki yaşını aşmış veya sütten başka bir şey yiyen erkek çocuğu ile kız çocuğunun idrarı hafif necaset cinsinden değildir.

c- Necaset-i mutavassıta (Orta necaset): Necaseti muğa-llaza ile necaset-i muhaffefe dışında kalan necasettir. Bu da iki kısımdır:

1- Necaset-i ayniyye: Elle tutulabilen veya rengi veya kokusu veya tadı bulunan necasettir. Temizlenmesi için maddesini izale etmek gerektiği gibi, rengi, kokusu ve tadını da izale etmek gerekir. Sayı mevzu bahis değildir. Bunları izale etmek için yıkamakla beraber sıkılmalıdır. Sıktıktan sonra kokusu veya rengi kalırsa da temizlenmiş sayılır. Fakat tad ve koku ile beraber renk kalırsa, sabun ve deterjan gibi bir madde kullanmak mecburiyeti hasıl olur. Bununla da çıkmazsa ma'fuanh olur.

Dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Müteneccis bir elbise ve kap yıkanmak istenildiğinde önce necaseti izale etmek, sonra üzerine su döküp temizlemek gerekir.

2- Necaset-i hükmiye: Maddesi, yani cüssesi, kokusu, tadı ve rengi olmayan necasettir. Bir sefer yıkanmakla temizlenir.

Ayran, yağ, pekmez ve benzeri mayîler müteneccis olsalar onları temizlemek mümkün değildir.

Necaseti izale etmek için niyet getirmek şart değildir. Bunun için necaseti galiza ile teneccüs olmayan bir müteneccis üzerine yağmur yağar veya bir kulleteyne düşerse temizlenir.

Ağzı müteneccis olan kimsenin, onu yıkamadan önce bir şey yemesi veya içmesi câiz değildir.

Birşeyi necaset-i kelbiyyeden yıkarken birinci seferde diğer bir şeye isabet eder veya suyu sıçrayıp bir şeye değerse onun da yıkanması gerekir. Ancak bunu yedi sefer değil de, altı sefer yıkamak kâfi gelir. İkinci seferde isabet etmiş ise beş sefer yıkamak lâzımdır...