4- Yüzünü kıbleye çevirmek,

5- Ellerinde çok toz veya toprak varsa onu üflemek veya iki avucunu birbirine vurmak sûretiyle onu azaltmak. İmam Şafiî, El-um adlı kitabında serahaten ifade etmiştir ki: "Teyemmüm ettikten sonra yüzünde ve ellerinde tozu, namazı kılıncaya kadar olduğu gibi bırakmak daha efdaldır."

6- Ara vermeden azalarını meshetmek.

7- Birinci vuruşta, varsa yüzüğünü parmağından çıkarmak. (İkinci vuruşta yüzüğü çıkarmak vâcibdir).

8- Her vuruşta parmaklarını birbirinden ayırmak,

9- Ondan önce ağzını misvâklamak,

10- Abdest akabinde okunan zikir ve duyı teyemmüm'ün akabinde de okumak,

11- İki rek'at teyemmüm namazını kılmak.

{Mecmu', C.2, Sahife 255.}

Cünüb olan kimse teyemmüm ederse, kendisi için namaz kılmak Kur'an-ı kerim'e el sürmek, onu taşımak, Kur'an-ı Kerim'i okumak ve camide oturmak mübah olur. Teyemmümü bozan bir hal olunca namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'e el sürmek, onu taşımak haram olur. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezbere okumak ve camide oturmak caizdir. Tekrar cünüb olur veya su bulursa Kur'an-ı Kerim'i okumak ve camide oturmak da kendisine haram olur.

Hayızlı kadın teyemmüm ederse cünüb olan kimse gibi, adı geçenler kendisine helal olmakla beraber cinsi mukarenet de mübah olur. Bir teyemmümle birçok cinsî mukarenet mübah olur.

Bir teyemmümle bir farz ve birkaç cenaze namazı kılınabileceği gibi, istinelidiği kadar nafile namaz da kılınabilir. Fakat iki farz namazı kılınmaz. Nezir namazı, farz gibidir. Bir teyemmümle ancak bir nezir namazı kılınabilir.

Bir kimse, beş vakit namazdan birisini unutup hangisi olduğunu bilemezse her beş namazını da kaza edecek, fakat