İki gemi birbirine çarpışıp batarlarsa, her birisi diğerinin gemi bedelinin yarısını verecektir. Tabii ki bedel, geminin durumuna göre değişir. Kaptanlar da yolcularla birlikte vefat ederlerse, her kaptan ailesi (baba tarafından bulunan varisleri) ile birlikte öbür geminin kaptanının kan bedelinin yarısını ve yolcularının tam kan bedelini verecektir. Ayrıca geminin içinde bulunan malların bedelinin yarısını verecektir. Araba da gemi gibidir. İhmal etmeden arabının freni patlar ve tutulması mümkün olmazsa her hangi bir kaza olursa şoför mes'ûl değildir.

Freni patlak olan bir arabayı kullanan kimse, meydana gelen kazadan sorumlu tutulur. Bir şoför, arabasını normal şekilde sürerken istemiyerek bir arabaya veya başka bir şeye çarparsa zamin olur.

Bir şoför sarhoş olup arabasını başka bir arabaya çarpar da, diğer araba şoförü arabasını kurtarmak için imkân bulamazsa sarhoş şoför mes'ûldür.

Bir kimse yolu, amme menfaatı için sular da, hayvan veyahut bir insan oradan geçip kayar ve her hangi bir şey olursa mes'ûl değildir. Fakat kendi menfaati için sularsa her hangi bir kaza olduğu takdirde mes'ûl olur.