nısıf südüs südüs nısıf 9x3=27

--------------------------------------------------

kız kardeş dede anne koca

4 8 6 9MİRAS MESELESİNE AİT HESAPLAR

Varisler asabe olup hepsi erkek veya dişi iseler, miras aralarında eşit olarak taksim edilecektir. Bir kısmı erkek, bir kısım dişi ise erkek iki, dişi de bir pay alacaktır. Meselenin aslı da adedlerine göre olacaktır.

-------------------------------------------------

oğul kız kız kız 5

2 1 1 1

Görüldüğü gibi burada iki sayılan bir oğul ve üç kız bulunduğu için mesele beşten kabul ediliyor. Oğlana iki hisse ve her bir kıza birer hisse verilir.

Daha önce açıklandığı gibi belirli paylar altıdır. Nısıf, rübü, sümün, sülüsan, sülüs ve südüsdür.

Bir meselede bir tek pay ve mütemasil iki pay sahibi bulunsa, meselenin mahracı, payın mahracıdır. Yani nısıf ise, mesela iki; rübü ise mesela dört; sümün ise, sekiz; sülüsan veya sülüs ise, üç; südüs ise altıdır.

nısıf K.

------------------------------ 2

kız er.kardeş

1 1