bir müddet çalıştı, on miskal altın elde etti, sonra ara verdi, sonra tekrar çalışmağa başladı; on miskal altın ederse ilk elde ettiği on miskalı sonraki on miskala eklenmez. Fakat sonraki on miskal ona eklenir. Yani onun zekâtı olan bir çeyrek miskal çıkarılır.

ASARİ ATİKA

Bir kimse cahiliyyet devrinden kalan altın veya gümüş, sahibi olmayan veya ihya ettiği bir arazide bulursa nisaba baliğ ise üzerinde bir yıl geçmeden zekâta tabidir. Cahiliyyet malının alameti, resimli veya haçlı olması gibi bir alamettir. Nisaba baliğ olduğu takdirde beşte biri zekât olarak çıkarılacaktır. Fakat cahiliyyete ait değil de İslâmi bir şey bulursa, sahibi belli ise zaten kendisine verilecektir. Yoksa lukatadır. Onu bulan kimse bir seneye kadar tarif eder, sahibi çıkmazsa onu temellük edebilir.TİCARET MALLARI

Kâr etmek maksadıyla mal veya para ile değiştirilen, gümüş, altın ve para olmayan mallardır. Ticaret mallarının zekâtı kırkta birdir.

Ticaret mallarında zekâtın vacip olması için dört şart vardır.

1) Bedel mukabilinde ticaret niyetiyle temlik edilmesidir. Hibe veya veraset yoluyla elde edilen eşya veya evinde bulunan eşya için ticaret niyetini getirirse de zekâta tabi değildir.

2) Ticaret eşyasının, kullanmakla eriyip gitmemesi. Meselâ, bir kimse ücret mukabilinde halkın elbiselerini yıkamak için sabun alır ve yanında bir sene kalırsa onda zekât vacib gelmez. Fakat boya gibi eseri kalan bir şey satın alıp boyacılık yaparsa zekâta tabi olduğu gibi buğday alıp öğütürse veya ham madde alıp fabrikada işleyip satarsa yine zekâta tabidir.