g) Abdest namazı: Abdest namazı, abdest aldıktan sonra azalar yaş iken iki rek'at namaz kılmaktan ibarettir. Başka namaz kılınsa onunla da eda edilebilir.

h) İhram namazı: İhrama girmeden önce iki rek'at namaz kılınır.

i) Yolculuk namazı: Yolculuktan dönen kimse iki rek'at yolculuk namazını kılar. Eve varmadan camide kılınması daha evlâdır.

j) Teheccüd namazı: Yatsı namazı kılınıp yattıktan sonra geceleyin kılınan namazdır. En azı iki rek'attır. Çoğu için hudud yoktur. Allah'ın Resûlü teheccüd namazına devam ederdi. Hakkında ayeti kerime varid olduğu gibi bir çok hadis de varid olmuştur.

k) Tevbe namazı: Bir kimse bir günah işlerse o günahdan tevbe etmelidir. Bunun için de iki rek'at namaz kılıp Allah'a yalvarmak sünnettir. Ayrıca tevbe, hamamdan çıkmak ve evlenmek için namaz sünnetleri vardır.

2- Cemaatla kılınması matlub olan sünnetlerdir. Bu kısım birinci kısımdan daha efdaldır. Bunlar da şunlardır:

TERAVİH NAMAZI

Teravih namazı, Ramazan-ı şerifin sünnetlerindendir. Tarih boyunca müslümanlar her yerde ona büyük itina göstermişler ve göstermektedirler. Öyle ki İslâmın büyük şiarı olmuştur. Müslümanlar büyük bir aşk ve heyecanla onu eda etmeğe gayret göstermektedir.

Teravih namazının vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra başlar, fecre kadar devam eder. Azı iki, çoğu yirmi rek'attır.

Teravih, iki rek'attan fazla kılınsa, her iki rek'atta bir selam verilir. Dört rek'atta bir selam vermek caiz değildir. Bunun için dört rek'atta bir selam veren Hanefi imama uyulmaz.

Teravih namazı sünnet-i müekkededir. Azı iki, çoğu yirmi rek'attır. Ancak Medine halkının Ömer b. Abdülazîz'in zamanında

Yükleniyor...