hatırladığında şöyle der: "Bismillahi evvelehü ve ahirehü." Yemekten sonra da "Elhamdü lillah" demek sünnettir. Cemaate hatırlatmak gayesiyle besmele ile hamdeleyi açıkça söylemek müstehabtır. El ile yemek yenilecek ise elleri yıkamak; yemek esnasında dini sohbetlerde blunmak ve kabın dibinde az bir şey varsa onu iyice silmek sünnettir.

Her müslüman, gerektiği zaman misafiri barındırıp ona ikram etmeli ve ondan önce yemeği bırakmamalıdır. Yaslanarak veya yatarak yemek yemek, kendi önüne değil, başkasının önüne el uzatmak ve kabın üstüne eğilmek mekruhtur. Başkasının evinde yemek yiyen kimsenin şu duayı okuması sünnettir:

اكل طعامكم الأبرار وافطر عندكم الصاءمون وصلت عليكم الملاءكة وذكركم اللّه فيهم عنده

Yemekten sonra İhlası Şerif ile Kureyş suresini okumak ve el ile ağzı yıkamak sünnettir.

MEVLÛT

Evlenme gibi münasebetlerde bir çok kimse mevlid okutup ziyafet tertip ediyor. Öyle ki bu İslâmın bir çok ülkelerinde adet haline gelmiştir. Onu yapmayan kınanıp kötülenir. Yapılan bu işin İslâmda yeri nedir şeklinde sık sık sorulmaktadır. Bu soruya cevabımız şöyledir: Mevlid ne farz, ne de sünnettir. Bu adet Peygamber (S.A.V.)'in vefatından sonra icat edilmiştir. Hangi tarihte icad edildiğine dair kesin bir vesika yoktur. İ'anetüttâlibin (C.3, S.364)'te Sahavi'den naklettiğine göre Peygamber (S.A.V.)'den üç asır sonra icad edilmiştir. İbnücevziye göre de Mevlid, hicri tarihine göre yedinci asırda Erbil meliki Elmuzaffer Ebu Said tarafından icad edilmiştir. İmamı Suyuti de "Elhâvifi lilfetâva" adlı kitabında (C. 1, S. 189) aynı kanaatı yürütmektedir. Aynı kitap, Maliki olan eş-Şeyh Tacüddin Ömer bin Ali el-lahmi'-nin "Mevlid okutmak caiz olmayan bir bidaattir" şeklinde sözünü naklederken kendisinin bu kanaatta olmadığını beyan etmekte ve İbni Haceri'l-Askalâni

Yükleniyor...