TEVAFÜL-İFADA'NIN ŞARTLARI

Tavafül-İfadanın on şartı vardır:

1 - İhram ve Arafattan sonra olmalıdır. Vakfeden evvel Tavafül-İfadayı yapmak muteber değildir.

2 - Hades ve necasetten temiz olmak, vücudu, elbisesi veya tavaf esnasında bastığı yerin temiz olmadığı halde tavaf eden kimsenin bu tavafı sahih değildir. İmam-ı Nevevi, Mecmu' adlı kitabında şöyle diyor: Tavaf yeri ekseriyetle temiz tutulmuyor; böyle olması kaçınılmaz bir hal olmuştur. Şafii mezhebine mensup bazı muhakkiklere göre böyle olduğundan affe tabidir. Tavaf esnasında abdesti bozulan kimsenin yeniden abdest alıp tavafını tamamlaması gerekir.

3 - Namazda olduğu gibi setri avret. Bir kimse tavaf ederken avretinin bir kısmı veya tamamı görülürse tavafı sahih değildir.

4 - Tavafın Hacerül Esved'den başlaması. Hacerül Esvedten değil de, başka bir yerden başlansa, Hacerül Esvede varıncaya kadar ki, yürüyüş tavaftan sayılmaz.

5 - Kabeyi soluna almak; yani tavaf eden kimsenin solunu Kabeye verip etrafında dolaşması. Tersini yapan kimsenin tavafı sahih değildir.

6 - Tavaf esnasında bütün vücudun Kabe dışında olması. Hicr-i İsmail ile Kabenin arasından geçen kimsenin tavafı müteber olmadığından tekrar onu iade etmesi gerekir. Çünkü Hicr-i İsmail Kabeden sayılır. Yine bir kimse Kabenin şadırvanı üstünde yürür veya ona eğilerek tavaf ederse, sahih değildir.

7 - Mescid El-Haramın dahilinde tavaf etmek. Mescidin haricinde tavaf eden kimsenin tavafı sahih değildir. Tavaf Mescid El-Haramın dahilinde olduktan sonra en uzak yerinden tavaf edilse de beis yoktur. Hatta Mescidü'l-haram ikinci katının


Yükleniyor...