kadın ancak başkasiyle evlendikten sonra eski kocasıyla evlenebilir.

3 - Dört kadınla evli olan için dörtten fazla olan kadınlar.

4 - Zevcenin nesep veya rada'la kız kardeşi, hala ve teyzesi.

5 - Putperest veya muattile (yani hiçbir dinin saliki olmayan kadınlar) Fakat semavi kitaplardan birisine inanan kitabiyye yani yahudi veya nasrani olan kadınla evlenmek mekrûh olmakla beraber sahihdir. Yalnız kitabiyye olan kadın, israiliyye olursa, onunla evlenebilmek için uzak babalarının mensûb olduğu dini nesh eden Bi'seti Nebeviden evvel o dine intisab etmiş olduğunun bilinmesi veya Peygamber Efendimizin Peygamber olarak gönderilmesinden sonra ona intisab ettiğinin bilinmemesi biliniyorsa, onunla evlenmek caiz değildir.

Kitabiyye olan kadın israiliyye değil, mensûb olduğu dini nesh eden Bi'seti Nebeviyyeden evvel onun uzak babalarının o dine intisab ettiği kati olarak bilinmesi şarttır. Bilinmezse onunla evlenmek caiz değildir. Bu minval üzere Şafii mezhebine göre bu günkü Avrupa ve Amerika hıristiyan kadınlarıyla evlenmek caiz değildir.

Hıristiyan veya Yahudi bir kadınla evli olan kimse Hayız, Nifas, Cenabet ve necasetten yıkanması için ona emretmeli; domuz etini yemekten de men'etmelidir.

Cinsî mukarenet olmadan evvel kadın veya kocadan biri mürted olursa nikâh feshedilir. Cinsî mukarrenetten sonra irtidad vaki olursa, iddet müddetinde beklenir. Bu müddet içerisinde tekrar İslâmiyete dönerlerse nikâh devam eder, yoksa münfesih olur.

Müslüman olmayan bir karı-koca İslâm dinine girerlerse, birbirine mahrem olmadıktan sonra eski nikâhları ne olursa olsun devam eder. Koca, İslâm dinine girer de kadın küfürde kalırsa, kadının durumuna bakılır. Şayet kitabiyye ise yine nikâh devam eder. Aksi takdirde iddet müddetinde beklenir, müslüman olmazsa nikâhları fesh olur.

Bir Hristiyan ihtida eder ve nikâhı altında bulunan kadın

Yükleniyor...