9 - Koca,

10 - Mu'tik (bir köleyi azad eden kimse)

KADINLARDAN DA YEDİ SINIF VARİSTİR:

1 - Kız,

2 - Oğulun kızı,

3 - Anne,

4 - Nine,

5 - Kız kardeş,

6 - Zevce

7 - Mu'tika (bir köleyi azad eden kadın)

Bir kadın vefat eder, yukarda zikredilen erkekleri terkederse yalnız baba, oğul ve koca varis olur, kalanlar ise mahrumdurlar:

rübü südüs kalan

------------------------- 12

koca baba oğul

3 2 7

Bir erkek vefat edip yukarda zikr edilen kadınları terk ederse sadece kız, oğulun kızı, anne, anne ve baba bir kız kardeş ve karı varis olur:

Nısıf südüs südüs kalan sümün

--------------------------------------------------------- 24

Kız oğlun kızı anne anne ve baba bir kız kardeş karı

12 4 4 1 3

Mevcut vârisler hisselerini aldıktan sonra bir şey artar ve Beytülmal İslâm ölçüsüne göre tedvir ediliyor ise ona devredilecektir. Yoksa karı ve koca hariç Zevilfarz'a (farz nisbetine göre) dağıtılacaktır. Yoksa Zevilrahm'a verilecektir.


Yükleniyor...