AFVEDİLEN NECASETLER:

Afvedilen necasetin bazılarını aşağıya alıyoruz:

1- Normal bir gözle görünmeyecek kadar az olan necaset. Meselâ bir sinek, yaş bir pisliğin üzerine konup, ayağına gözle görünmeyecek kadar az bir pislik bulaşır, sonra bir insanın vücuduna veya elbisesine veya başka bir şeyin üzerine konarsa, üzerine konduğu şeyi yıkamak lâzım gelmez.

2- Ateş vasıtasıyla çıkan necasetin az olan dumanı.

3- Taş ile yapılan istinca yeri. Yalnız müstenciye nisbeten afv vardır. Fakat başkasına nisbeten af yoktur. Meselâ taş ile istinca eden bir kimse kulleteyn olmayan az bir suya girer, istinca yeri suya değerse, su müteneccis olur.

4- Müteneccis yolun çamuru. Bunun affı dört şarta bağlıdır.

a- Necaset maddesinin görülmemesi.

b- Oradan geçen kimsenin dikkat edip necasetten sakınması.

c- Yürürken veya binek üzerinde iken kendisine isabet etmesi. Şayet düşer veya başkasından sıçrayarak kendisine isabet ederse af yoktur.

d- Necasetin elbise veya vücuda isabet etmesi. Başka bir şeye isabet ederse af yoktur. İbn-i Hacer "Fetava El-Kübra" isimli kitabında "Yolda tezek ve insan pisliği gibi bir şey bulunur, ondan sakınmak çok zor olursa yine af vardır." diyor.

e- Mevsimin kış olması, şayet mevsim yaz veya sonbahar ise ve sokak çamuru necis olursa affa tabi değildir.

5- Müteneccis bir külde kızartılan veya gömülen ekmek ve patates,


Yükleniyor...