1- Putperestliği kökünden kazıyıp yerine, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyi yerleştirdi.

2- Cahiliyye adet ve rezaletini ortadan kaldırıp, yerine, fazilet, edep ve terbiye koydu.

3- Büyük bir inkılâp yaparak toplumun akıl, ruh ve karakterini değiştirdi.

4- Arap milleti ile arap olmayan müslüman milletleri birleştirerek, Kur'an-ı Kerim'in sancağı altında onları bir araya getirip, kardeşlik bağı ile birbirine bağladı.

E - AHİRET GÜNÜNE İMAN

İmân silsilesinin beşinci halkası ahiret gününe imân etmektir.

Kur'an-ı Kerim, Allah'a imândan sonra, Ahiret'e imân etmeye çok ehemmiyet vermiştir. Çünkü, Allah'a imân, varlığın çıkış kaynağını gösteriyorsa, ahiret gününe imân etmek de, varlığın sonucunu gösteriyor. İnsan ancak bunun ışığı altında hedef ve gayesini çizebilir. Ahiret'e imân olmazsa insan gayesiz kalır, yüce meziyetlerden mahrum olur.

ALLAH İNSAN'I BOŞUNA YARATMAMIŞTIR

Cenab-ı Allah Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerlerinde, bütün mahlukattan üstün tuttuğu, yerde ve gökte ne varsa ona musahhar kıldığı ve kendine halife olarak seçtiği insanı, boşuna yaratmadığını, bu fâni âlemden sonra bâki bir âlemin mevcud olduğunu ve bütün insanların oraya dönüp, müstahak oldukları ceza ve mükâfatı göreceklerini katî bir sûrette beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki:

"Sizi ancak boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülmiyeceğinizi mi zannettiniz?" (El-Mü'minûn: 115).

Bu hususda bütün Enbiya ve Semavî kitaplar ittifak halindedirler.


Yükleniyor...