hayvanları kesmekte beis yoktur. İhramda olmayandan farkı yoktur.

Mekke-i Mükerremenin Harem mıntıkasında bulunan avın avlanması, İhramda bulunan kimseye haram olduğu gibi ihramda olmayana da haramdır.

Medine-i Münevvere hareminde bulunan avın avlanması da haramdır.FEVASIK-I HAMSE

Harem mıntıkasının içinde ve dışında bulunan fevasık-ı hamse denilen hayvanları öldürmek herkes için caizdir. Resûlü Ekrem (S.V.) şöyle buyuruyor:

"Beş hayvan, Haremde öldürülebilir. Karga, çaylak, akrep, fare ve kudurmuş köpek." (Buhari)

HAREMDEKİ BİTKİ VE AĞAÇ

İnsanların ektikleri ağaç, ekin ve bitkiler müstesna, Harem'in bitkilerini ağaçlarını, ekinlerini kesmek ve yolmak herkes için haramdır. Arafat Harem'e dahil olmadığı için ağacını veya bitkisini kesmek caizdir.

IV - Cinsî yakınlık ve onunla ilgili sözleri kadına söylemek, şehvetle ona el sürmek, onu öpmek.

V - Günaha girmek ve arkadaşlarla münakaşa edip ağız kavgasını yapmak. Aslında bunlar her zaman haramdır. Fakat ihramda bulunan kimse için daha büyük bir haramdır. Nice hacılar bir çok zahmetlere katlanıp paralarını harcadıkları halde lüzumsuz münakaşa ve kavgalara girip terbiye hududunu aşıyor. Bütün iyiliklerini heder ediyorlar.


Yükleniyor...