TRAŞIN HÜKMÜ

Taş atma, traş ve tavafuz-ziyare amellerinden iki amel ifa eden kimse, yani bu üç amelden iki tanesini yapsa birinci tahallül hasıl olur. Bununla, nikah ve cinsî münasebet müstesna, her şey mübah olur. Tavafüz-Ziyare yapıldıktan sonra hac vazifesi bittiğinden, ikinci tahallül de hasıl olur. Cinsî mukarenetin de yasağı kalkar. Ancak sa'y yapılmamış ise sa'yın yapılması şarttır. N- Terbite riyet etmek.HACCIN VACİBLERİ

Haccın vacipleri, yapılması gereken bir takım şeylerdir ki, terk edilseler hac fesada gitmez. Fakat kurban vacib olur. Aynı zamanda onlardan birisini terk eden kimse günah işlemiş olur. Şafii mezhebine göre farz ile vacibin manası bir olup müteradiftirler. Ancak hac konusunda farz ile vacibin manaları bir değildir. Bunun için vacip terk edilse hac fesada gitmez.

Haccın vacibleri beştir:

1 - Mikatta ihrama girmek. Yalnız yukarda da beyan edildiği gibi esas ihram rükündür.

İhramsız hac fasidtir. Yani mikatı geçmeden ihram niyetini getirmek lüzumludur. Mikatta niyet getirilmezse onu geçtikten sonra ihrama girilirse hac sahih ise kurban vacip olur. Daha önce beyan ettitğimiz gibi ihram, elbiseden ibaret değildir. Haccın menâsikini eda etmek için niyet getirmekten ibarettir.

2 - Müzdelifede gecelemek.

3 - Minada gecelemek.

4 - Cemrelere taş atmak.

5 - Tavafül-Veda'i yapmak.

Yükleniyor...