Mekkeye gitmek isterse, güneş batmazdan önce Mina hududundan çıkar. Acele etmezse bayramın dördüncü günü de kalır, zevalden sonra taşları atar ve Minayı terk eder. Mekke ile Mina arasında Muhassab namındaki yere gider. Resûlü Ekrem (S.V.)'in orada kaldığı gibi kalır. Sonra Mekke'ye gider. Bayram günleri geçtikten sonra Ten'im namındaki Umre yerine gider. Umre için şöyle niyet getirir:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرهَا لِى وَتَقَبَّلْهَا مِنِّى

"Allahım Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul et."

Ondan sonra Mekke'ye gelir. Umre niyetiyle tavaf ve sa'y eder ve traş olur. Böylelikle Umre menasiki de ifa edilmiş olur.

Umrenin, bayramın dördüncü günü yapılması caiz ise de, mekruhdur. Hanefi'ye göre, dördüncü günün güneşi batmadıkça Umre yapmak haramdır. Yapana kurban lâzım olur.

HACCI TEMETTÛ'UN KEYFİYETİ

Haccı Temettû, haccı ifrad gibidir. Ancak Mutemettî, mikatta ihrama girmek isterken şöyle niyet eder:

"Allahım Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul et."

Mekke-i Mükerremeye varınca yedi kere Umre için Kâbeyi tavaf eder ve Safa ile Merve arasında Sa'y eder. Akabinde traş olur ve mutad elbiselerini giyer. Böylece bütün yasak olan şeyler kaldırmış olur.

Zilhiccenin sekizinci günü yeniden Mekke-i Mükerremede hac niyetiyle ihrama girerek, Arafata gitmek üzere Mina'ya gider. Arafat ve Müzdelifedeki vazifelerini yapar ve Minaya gelir. Orada bulunan Cemretül-Akabeyi taşladıktan sonra kurban keser ve traş olur.

Mütemetti olan kimsenin şu şartlarla kurban kesmesi gerekir.


Yükleniyor...