veya bilerek bilmeyerek tıraş olur veya tırnaklarını keser veya bir av avlarsa velisinin kendi malından fidye vermesi gerekir.

3 - Niyet etmektir.

Telbiye getirmek ve ağız ile söylemek şart değildir.

İHRAMIN VACİBLERİ

1 - Yukarıda beyan edilen Mikatlardan birisinde ihrama girmek.

2 - İhramın yasaklarından sakınmaktır.

İHRAMIN SÜNNETLERİ

1 - Gusletmek. (Gusül sünneti müekkededir) İhram için gusül sünnet olduğu gibi Mekke'ye girmek, Arafat'ta vakfe yapmak, Müzdelifede gecelemek ve Minada taşları atmak için de sünnettir.

Gusül, büyük, küçük, erkek, kadın (hayızlı ve nifaslı olsa da) Cuma namazı için sünnet olduğu gibi, ihram için de sünnettir. Bunun için niyet söz konusu değildir.

2 - Eteği ve koltuk altını temizlemek, bıyığı kısaltmak ve tırnağı kesmektir.

3 - Vücuda güzel koku sürmek. Hz. Ali (R.A.) diyor ki "Resûlüllah (S.A.V.) ihramda iken, onun saçındaki güzel kokulu yağa bakar gibiyim." (Buhari)

İhrama girmeden evvel elbiseye koku sürmek caizdir. İhramdan sonraya kadar da bu koku devam ederse beis yoktur.

Ancak elbisesinde koku bulunsa, soyduğu taktirde ihramda iken onu tekrar giyemez. Ama bu elbiseyi yıkanıp kokusu giderildikten sonra giyilse onda bir sakınca yoktur.

4 - İhramdan evvel iki rek'at namaz kılmak. İhrama girmeden önce vakit namazı kılınsa kâfi gelir. Birincisinde Fatihadan

Yükleniyor...