ARAFATTA VAKFE

Vakfe yeri, bütün Arafat sahasıdır. Arafatın neresinde olursa olsun vakfe yapmak kâfidir. Ancak Urene vadisi, Arafattan olmadığı için, orada vakfe yapmak caiz değildir. Arafatın hududu, Urene vadisine bitişik dağdan, karşısındaki dağlara kadar uzanır. Nemire mescidi (İbrahim Halil Camii)'nin bir kısmı Arafatın hududunda, bir kısmı dışındadır. Arafatın dışında duran kimsenin vakfesi muteber değildir.

VAKFE ZAMANI

Vakfe zamanı Cumhur-u Ulemaya göre Arefe gününün zeval vaktinden başlar, bayram gününün fecrine kadar devam eder. Başka bir vakitte vakfe yapmak muteber değildir.

ARAFATTAKİ VAKFENİN MİKTARI

Vakfe farizesini ifa etmek için, Arefe gününün zevalinden sonra bir lahza kadar Arafatta bulunmak, vakfe farizesi için kâfidir. Ancak gündüz ile gecenin bir kısmını Arafatta geçirmek sünnettir.

Vakfe için abdestli olmak şart değildir. Hatta hayız ve nifaslı kadın ile cünüb olan bir kimsenin de vakfe yapması caizdir.

VAKFENİN SÜNNETLERİ

Vakfenin sünnetleri şunlardır:

1 - Vakfeye gitmeden önce gusletmek.


Yükleniyor...