mümkün olacak kadar dayanıklıysa, üzerine meshetmek caizdir. Yoksa caiz değildir. Sinânü'l-Münzir, çorap üzerine mesheteme-nin caiz olduğunu dokuz sahabeden nakletmiştir. Bu sahabeler şunlardır: Hz. Ali, İbni Mesud, İbni Ömer, Enes, Ammâr, Bilâl, Barâ', Ebu Emame ve Sehl.

{Mecmu c.1,s.540.}

Üst üste iki mest giyen kimsenin birisini çıkarmadan meshetmesi caiz olmadığı gibi mest üzerine giyilen çorap üzerine de mesh etmekde caiz değildir. Ancak çorap, üzerine su akıtılır ve su meste kadar nufuz ederse caizdir.

MESHİ BOZAN ŞEYLER

Abdesti bozan şeyler, meshi de bozar. Sonra, müddeti bitmemiş ise, alacağı abdestte ayağını yıkamadan meshetmekle iktifa eder.

Meshi bozup mestin ayaktan çıkarılmasını gerektiren şeyler dörttür:

1- Mesh müddetinin tamam olması,

2- Mestin birinin veya ikisinin aynı anda ayaktan çıkması,

3- Guslü gerektiren hallerden birinin zuhur etmesi,

4- Ayakta yıkanması gereken bir şeyin görünmesidir.

Bir kimse müddetin bitip bitmediğinden şüphe ederse meshedemez.ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

Abdesti bozan şeyler dörttür:

1- Ön veya arkadan bir şeyin çıkması. Yalnız bağdaş kurup oturarak ihtilâm olan veya şehveti galip olduğundan, bir kadına bakmakla menisi çıkan kimsenin abdesti bozulmaz,


Yükleniyor...