icabeder. Fakat haram olduğunu bilmez veya gayrı ihtiyarı olarak sürünse bir şey icabetmez. Fakat aynı anda onu yıkaması gerekir.

Bir kimse, güzel kokulu bir şeye bilerek basar ve ayağına yapışırsa fidye vermesi icabeder.

Bir kimse güzel kokulu bir şey satın alır ve kullanmadan çantasına koyup boynuna asar veya eliyle alıp taşırsa bir şey icabetmez.

Yine bir kimse güzel kokulu bir ilaç ile tedavi olur veya elma gibi kokusu güzel bir şey yese hiçbir sakınca yoktur.

İhram'da olan bir kimse kokusu güzel bir sabun ile vücudunu sabunlasa beis yoktur. Ancak yapmamak daha evladır. İhram'da olan kimse hamama gidip yıkanır veya havuza girerse bir şey icabetmez.

3 - Saçına veya sakalına kokusuz yağ sürmek, güzel koku sürünmek gibidir. Ancak tedavi için kokulu veya kokusuz ilaç kullanılsa bir şey lazım gelmez. Bir kimse saçını veya sakalını kokusuz bir yağ ile yağlarsa kurban düşer. Fakat vücudun başka yerlerinde kullanılmasında beis yoktur.

Traş olmak veya saç kesmek veyahutta yolmak, ihram'da olan bir kimse için caiz değildir. Bunlardan birisini yapan kimseye kurban düşer.

4 - Koltuk altını traş eder veya ensesini aldırırsa kurban düşer. Bir kimse traş ettiği şey az ise, şayet üç tel veya daha fazlasını traş ederse kurban düşer. Ama bir veya iki tel olursa her bir tel için bir avuç buğday lâzım gelir. Bir tel ve daha fazlası kendi kendine düşerse bir şey lâzım gelmez. Maliki mezhebine göre, bir kimekendisini rahatsız ettiği içinbir kıl dahi olsa kendisine bir kurbanı düşer. Yoksa, birden on ikiye kadar, bir avuç buğday icabettirir.

5 - Bir yerde üç tırnak veya daha fazlasını keserse bir fidye düşer. Ama bir tırnak keserse bir avuç buğday, iki tırnak keserse iki avuç buğday lâzım gelir. Fidye demek bir şat - kurban - kesmek veya üç sa' altı fakire vermek veya üç gün oruç tutmaktır.


Yükleniyor...