4- Husûf namazı (ay tutulması namazı) için yıkanmak,

5- Küsuf namazı (güneş tutulması namazı) için yıkanmak,

6- Cenazeyi yıkadığı için yıkanmak. Zamanı, meyyitin guslü bittiği andan itibaren başlar, ondan vaz geçeceği zamana kadar devam eder.

7- Hidayete -İslâm dinine- gelen kimsenin, hidayete erdiği için yıkanması,

8- Deli olan kimsenin, aklı başına geldiği için yıkanması,

9- Baygın olan kimsenin kendine geldiği zaman yıkanması,

10- İhram için yıkanmak. Zamanı; ihrama girmek için kastettiği zaman başlar. İhram için yıkanmakda çocuk ile baliğ, deli ile akıllı, tahir ile hayız arasında fark yoktur. Hepsi için sünnettir.

11- Mekke-i Mükerreme'ye girmek için yıkanmak,

12- Arafat'ta vakfe yapmak için yıkanmak,

13- Müzdelife'de gecelemek için yıkanmak,

14- Cemreleri taşlamak için yıkanmak,

15- Kabe-i muazzameyi tavaf için yıkanmak,

16- Medine-i münevvereye girmek için yıkanmak.TEYEMMÜM

Teyemmüm, lûgatta, her hangi bir şeyi kat etmektir. Şeriatte ise abdest, gusül veya yıkanması lazım gelen bir uzvun yerine, toprağı, el ve yüze sürmektir.

Teyemmüm bu ümmete mahsusdur. Ulemanın çoğuna göre, hicretin altıncı senesinde farz kılınmıştır. Teyemmümün yüz ile ellere mahsus olduğunda ittifak vardır.

Bir kimse cenabetten dolayı teyemmüm ettikten sonra abdesti bozulursa, sadece abdest için teyemmüm eder, cenabet için aldığı teyemmüm bâkidir, tazelemesi gerekmez.


Yükleniyor...