HEDY'İN ŞARTLARI

Hedy'in şartları:

1 - Devenin en az beş, sığır ve keçinin iki sene, koyunun bir sene veya süt dişlerini atmak şartıyla altı ayı tumamlaması.

2 - Et'i eksilten bütün ayıplardan salim olması. Binaenaleyh kör, hasta, sakatlığı belli olan sakat, kulağı ve kuyruğu kesik olanlar kurban olamazlar. Deve sığırdan, sığır bir koyun ve keçiden, koyun da keçiden daha efdaldır.

HEDY'İN KESİLME ZAMANI

Vacibin terki ile yasak olan şeyi yapmaktan dolayı kesilmesi gereken kurban için zaman söz konusu değildir. Diğerinin kesilme zamanı bayram namazının girdiği andan itibaren başlar, bayramın dördüncü gününün güneşinin batmasına kadar devam eder.

HEDY'İN KESİLME YERİ

İhsar kurbanı müstesna, bütün hedylerin Haremde kesilmesi lazım olduğunda ittifak vardır. Hac için haremde en iyi yer Mina'dır. Mu'temir için Mekke daha iyidir. Başka bir yerde hedy'i kesmek caiz değildir. İmkân varsa bizzat hedy sahibi hedyini keser, kesmezse orada hazır bulunur. Kurban keserken tesmiye etmek sünnettir. Kesilen kurban kıbleye doğru yatırılır ve kesilir. Kasabın ücretini hedy sahibi verir.

Haremin toprak ile taşını başka yere götürmek haramdır. Fakat İslâm halifesi, maslahatına binaen Kâbe'nin perdesini başka yere götürüp satsa veya satın alsa caizdir. Zemzem suyunu Harem dışından başka bir yere götürmekte beis yoktur.


Yükleniyor...