ABDESTİN MEKRUHLARI

Abdestin mekruhları, abdestin sünnetlerini terk etmektir.

MEST ÜZERİNE MESH ETMEK

Mest üzerihe meshetmek, Hadis ile sâbit olmuştur. İbnûl-Münzir, Hasan El-Basrî'den rivayet eder. Demiş ki: "Yetmiş sahabe, Allah'ın Resûlü'nün mestin üzerine mesh ettiğini bana nakl etmiştir."

Bazı müfessirler, abdest âyetinde cerr ile okunan, mest üzerine mesh içindir demişlerdir.

Her ne kadar Allah'ın Resûlü, mest üzerine mesh etmiş ise de ruhsat meshi olduğundan ne vacib ne de sünnettir. Yalnız bir kimse meshden hoşlanmayıp sünnetten yüz çevirir veya ayağını yıkayacak olduğu takdirde Arafak vakfesine yetişmiyecek diye endişe ederse kendisine mesh vacib olduğu gibi, cemaatın fevtinden korktuğu takdirde de mesh etmek sünnettir.

MESHİN ŞARTLARI

Meshin şartları üçtür:

1- Abdest veya guslü tamamladıktan sonra mestin giyilmesi. Binaenaleyh, bir kimse bir ayağını yıkar ve mestin bir tanesini ona geçirir, sonra diğer ayağını yıkar ve mestini ona geçirirse, mestin üzerine mesh etmek caiz değildir.

2- Mestin, meshe elverişli olmasıdır.

Bunun dört şartı vardır:

a) Aşık kemiklerine kadar ayakları örtmesi,


Yükleniyor...