MÜZDELİFE

Müzdelife, Arafat'ın nihayetinde bulunan Mazemin ile Muhassır vadisi arasında bulunmaktadır. Müzdelife, Mekke-i Mükerremenin haremine dahildir. Ancak cenubunda bulunup da Minaya kadar uzanan Muhassır müstesnadır. Orası Müzdelife-den sayılmaz.

Dört Mezhebe göre de, Müzdelifede vakfe yapmak vacib-dir.

MÜZDELİFEDEKİ VAKFENİN ZAMANI

Kurban gecesinin yarısından sonra, bir lahza kadar da olsa Müzdelifede vakfe yapmak kâfidir.

Gece yarısından evvel, müzdelifeden ayrılan kimsenin vakfesi caiz değildir. Gece yarısından sonra da fecirden evvel ayrılan kimsenin vakfesi, Şafiî Mezhebince caizdir.

MÜZDELİFENİN SÜNNETLERİ

1 - Meş'arül-Haram'ın yanında bulunmak.

2 - Fecir doğduğu gibi sabah namazını kılmak.

3 - Dua edip tekbir, tehlil, terbiye getirerek Meş'arül-Haramın yanında ortalık aydınlanıncaya kadar kalmak. Yalnız kadın, çocuk, hasta ve yaşlı olan kimseleri gece yarısından sonra Mina'ya göndermek daha efdaldır.MİNA

Müzdelifede vakfe yaptıktan sonra Minaya doğru hareket edilecektir. Muhassır vadisine varıldığında yüzelli metre süratle


Yükleniyor...