6- Temiz olması. Binaenaleyh tezek ve müteneccis taş ile istinca etmek caiz değildir.

7- Kurutucu olması. Binaenaleyh, gül suyu ve sirke gibi mayilerle istinca etmek caiz değildir.

8- Necaseti kaldırıcı olması. Binaenaleyh, cam gibi kaygan şeylerle istinca etmek caiz değildir,

9- Muhterem olmaması. Öyle ise ekmek, kemik, ve üzerinde ayet hadis ve fıkıh gibi muhterem bir ilim yazılı olan kâğıt ile istinca etmek yeterli olmadığı gibi haramdır. Yalnız ceviz ve badem gibi kabuklu bir şey ile istinca etmek kafi ise de mekruhtur. İçi çıkarılır ve kabukla istinca edilse hiçbir sakınca yoktur.

Bir kimse gördüğü bir taşın daha önce istincada kullanılıp kullanılmadığı hususunda şüphede kalırsa, onu kullanmasında bir mahzur yoktur. Çünkü onda asıl olan, tahir olmasıdır. Kurumuş ağaç yaprağı, necaset kaldırmaya elverişli ise istincada kullanılabilir. Bir kimse bir bez ile istinca ederse caiz olup sakıncası yoktur.

Sol el ile istinca etmek ve önden başlamak ve istincadan sonra elini toprağa sürtmek ve sabunlamak sünnettir. İdrardan da iyice kurulanmak lazımdır. Kurulanmak için ayakta gezmek veya öksürmek iyidir.

Bir kimse idrar yaptıktan sonra idrarın kesilmesi hayli zaman alıp namazın vaktinden çıkmasına sebeb olursa sahibül-özür sayılır. Hemen abdestini alır ve namazını kılar.

TEMİZLEME VASITALARI

Temizleme vasıtaları dörttür:

1- Su,

2- Toprak,

3- Taş,

4- Dabağattır.


Yükleniyor...