Ancak sabah ezanı, sabah olmadan evvel, gece yarısından sonra da okunabilir. Resûlüllah (S.A.V.) buyuruyor:

"Bilâl gece ezan okuyor, yiyiniz içiniz İbnü ümmi mektumun ezanını işitinceye kadar." (Müslim, Buhari)

EZANIN SÜNNETLERİ

Ezanın sünnetleri şunlardır:

1- Küçük ve büyük hadesten temiz olmak. Abdesti olmayan veya cünüp olan kimsenin ezan okuması mekruhtur.

2- Tertil. Yani yavaş yavaş okumak.

3- Tercî etmek. Yani, Kelime-i şehadeti yüksek sesle söylemeden evvel, kendi kendine önce gizli söylemek, sonra yüksek sesle okumak.

4- Tesvib etmek. Yani sabah ezanında, "Hayye alassa-lâh" kelimesini söyledikten sonra, "Essalâtü hayrün minen-nevm" kelimesini iki sefer söylemek.

5- Ayakta okumak.

6- Kıbleye dönmek. Yalnız ihtiyaç olduğu zaman, memleketin ortasında bulunan minarenin etrafında dolaşmak daha iyidir.

7- "Hayye alassalah" derken sağa, "Hayye alel felâh" derken sol tarafa başıyla dönmek. Vücut ile dönmek mekruhtur.

8- Müezzinin âdil olması. Binaenaleyh fasıkın ezanı mekruhtur.

9- Gür sesli olması.

10- Yüksek bir yerde ezan okuması.

Buhari ile Müslim şöyle rivayette bulunmuşlardır:

Peygamber (S.A.V.)'in iki müezzini vardı; biri Bilâl-i Habeşî, diğeri ise İbnü Ümmi Mektûm idi. İki müezzinin ezanları arasında fazla zaman yoktu. Birisi iner, diğeri akabinde çıkıp ezan okurdu. Ezanın yüksek yerde okunması sünnettir, ancak

Yükleniyor...