Kabirlerin ziyaretine giden kimse, önce kabre selâm verir. Peygamber (S.A.V.)'in dediği gibi şöyle der:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّا بِكُمْ اِنْشَآءَ اللّٰهُ لَا حِقُونَ

Ölünün yanında ve mezarlıkta Kur'an-ı Kerim, bahusus "Yasin sûresi" okunur. Okuyan sevap kazandığı gibi dinliyen de, ölü de sevab kazanır. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra meyyit için dua edilir.

İslâma uygun olursa kabir ziyareti herkes için caizdir. Peygamber (S.A.V.) İslâmın ilk günlerinde hem erkek, hem kadın için kabir ziyaretini yasaklamıştı. Çünkü birçok putperest ölmüş ecdâdlarının suretlerini tasvir edip onlara tapıyorlardı. İslâmiyet kuvvetlenince Peygamber (S.A.V.), kabir ziyaretine müsâade edip şöyle buyurdu: "Sizi kabir ziyâretinden men etmiştim. Artık kabirleri ziyâret ediniz. Çünkü size âhireti hatırlatır." Bu itibarla ibret almak ve ölülere du'â etmek için kabir ziyâreti erkekler için bilittifâk caizdir. Fakat kadın için ihtilaflıdır. Bazı ulemâya göre câiz değildir. Çünkü Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Allah kabir ziyâretine giden kadınları la'netlemiştir." Cümhûr-u Ulemâya göre; kadın İslâma göre ziyâretini edâ ederse, yâni erkeklere karışmaz, gürültü yapmaz ve tesettüre ri'âyet ederse onun da ziyareti sünnettir. Çünkü o da erkek gibi ibret almağa muhtaçdır. Kadınların ziyaretini men'eden hadisler İslâmın ilk günlerinde varid olmuştur: Yâni erkekler dahil herkes için yasak olduğu zaman-larda Peygamber (S.A.V.) bunları söylemiştir.

Abdullah bin Ebi Melike diyor ki: Birgün Hazreti Aişe kabristan ziyaretinden döndü. Bunun üzerine kendisine ey Mü'minlerin annesi nereden geliyorsun dedi. Aişe.

- Kardeşim Abdurrahman'ın kabrini ziyaret etmekten geliyorum.

- Peygamber (S.A.V.) kabirleri ziyaret etmekten men etmemiş miydi?

- Evet men etmişti. Sonra onu serbest bıraktı.

Yükleniyor...