Aksi taktirde namaz kılanın önünden geçmek haramdır. Geçeni men' etmek sünnettir.

PARMAKLARLA VE TESBİH İLE ZİKİR

Parmak mafsalları ile ve tesbih ile Allah'ı zikr edip miktarını tesbit etmek sünnettir. İbni Ömer (R.A.)'den rivayet edilmiş, demiş ki: Peygamberin (S.A.V.) parmak mafsallarıyla tesbih yaptığını gördüm. Bazı Sahabelerin çakıl taşları, hurma çekirdekleri ve düğümlü ipliklerle zikir yaptıkları sabit olmuştur. Deylemi de şu hadisi rivayet etmiştir: "Tesbih en iyi bir hatırlatıcıdır."

Zikir ve duaları gizli olarak yapmak sünnettir. Ancak yüksek sesle okumakta fayda mulahaza edilirse aksini yapmak daha iyidir. Mesela namaz akabinde yapılan zikir ve duaları cemaatın bir kısmı bilmezse, öğreninceye kadar mübelliğ yüksek sesle okur. Herkes öğrendikten sonra tekrar sesi yükseltmeden kendi kendine yapar.

SARIK

Sarık, aslında mübah olan şeylerden sayılır. Herkes onu sarmak ve sarmamak hususunda serbettir. Zira İslâm dini, girdiği ülkelere, ahalisine sarık sarma emrini vermemiştir. Yeterki, küfre şiar olarak kabul edilen serpuş başa konulmasın (papazlara has olan serpuş gibi). Ancak namazda sarık bağlamak sünnettir. Resûlullah (S.A.V.) buyuruyor:

"Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan yetmiş defa daha hayırlıdır." Bu itibarla namazda onu ihmal etmek hiçbir müslümana yakışmayan bir harekettir. Sarığın kaç metre olması icab edeceği hakkında bir şey sabit olmamıştır. Örfe bağlıdır. Külâh sarığın yerini tutmaz. (Fetava El-Kübra C.1, Sh. 169)

Bazı ulemaya göre külâh ve takke sarığın yerini tutar.

Yükleniyor...