Bundan dolayı, deniz ve hava yoluyla hacca gidenlerin ihrama girmeleri için, mikata paralel olan bir noktaya varmadan evvel havada veya denizde iken kendilerine haber verilir ve ihrama girilir.

Hac veya Umre menasikini yapmak isteyen kimsenin, ihramsız olarak mikatı geçmesi haramdır.

Bir iş dolayısıyla ihrama girmeyip, her hangi bir menasiki eda etmeden Harem-i şerife girmek, şafii ile Hanbeli mezheplerine göre caizdir. Fakat hanefiye göre caiz değildir. Yalnız Mikat ile Mekke-i Mükerreme arasında bulunan bir kimsenin bilittifak Mekkeye ihramsız olarak girmesi caizdir. Yine mikat dahilinde bulunan "Cidde" şehrinde çalışmak isteyen bir kimse ihramsız ciddeye girebilir.

Birisi hacca gitmek istiyor. Ancak mikatın dahilinde olan Cidde'de bir müddet kalıp alış-veriş yapmak veya çalışmak istiyor. Mikatı ihramsız geçirmesi câiz mi, değil mi? diye sorulacak olursa cevaben deriz ki:

Alış-veriş yapmak veya çalışmak veya akrabalarını ziyâret etmek maksadıyla Mekke'den evvel Cidde'de kalmak istiyorsa, mikatta ihrama girmesi icab etmez (). Serbest olarak Cidde'ye gider. Cidde'de işini tamamladıktan sonra Hanefi mezhebine göre harem hududuna varmadan herhangi bir yerde ihrama girer. Şâfiî mezhebine göre ise Cidde'de ihrama girmek lâzımdır.

İHRAMIN ŞARTLARI

1 - Müslüman olmak.

2 - Akıllı olmak. Binaenaleyh delinin ihramı caiz değildir. Fakat çocuk mümeyyiz olursa onun ihramı caizdir. İhrama girdikten sonra yapabildiği şeyleri yapar yapamadığı şeyleri velisi onun yerine yapar. Ama mutlaka Arefe'de bulunması gerekir. Velisi yasak olan şeylerden onu meneder. Unutarak güzel koku sürer veya dikili elbise giyerse bir şey gerekmez, bilerek yaparsa

Yükleniyor...