5- Suyun vücudun üzerinden akmasına mani olacak her hangi bir şey bulunmamak,

6- Suyun uzvun üzerinden akması,

7- Hayız ve nifas gibi abdeste münafi olan bir durumun bulunmaması,

8- Abdest niyetinin, sonuna kadar devam etmesi,

9- Nasıl abdest alacağını bilmek,

10- Önce uzvun üzerinde bulunan necaseti gidermek,

11- Yıkanması gereken uzuv ile beraber, ona bitişik uzvun bir kısmını yıkamak,

12- Abdestsiz olduğunu bilmek. Binaenaleyh abdestli olup olmadığından şüphe eden kimse, abdest alıpda, sonra kesin olarak abdestsiz olduğu belli olsa, abdesti sahih değildir.

13- Yıkanan uzuv ile beraber, uzuv olmasında şüphe olanı da yıkamak, meselâ; birisinin yan yana iki eli veya iki yüzü veya iki ayağı bulunsa, hangisi esas el veya yüz veya ayak olduğu kesin olarak bilinmezse her ikisini de yıkaması gerekir.

14- Sahibül-özür olan kimse için, namaz vaktinin girmesi.

ABDESTİN FARZLARI

Abdest'in farzları altıdır:

1- Niyet. (Hanefi mezhebine göre gusül ile abdestte niyet farz değildir.)

Niyet, her hangi bir şeyi yapmaya azm etmektir. Bu da kalb ile olur. Kalb ile beraber dil ile de söylemek sünnettir. Yalnız dil ile söylemek kâfi gelmez. Abdest'in niyeti;

"Küçük hades'in hükmünü kaldırmaya niyet ettim." Veyahut "Farz olan abdest'i eda etmeye niyet ettim." diye getirilir veyahut namaz ve tavaf gibi abdeste muhtaç olan her hangi bir şeyin mübah kılınması için niyet getirilecektir. Ancak idrarını tutamayan veya müstehaze (her zaman kanı akan kadın)

Yükleniyor...