Yaratılış itibariyle vasfı ne olursa olsun, gök tarafından inen veya yer yüzünde akan veya yerin altından çıkan su, hem temiz, hem temizleyicidir.

Hanefi mezhebinde temizlik yolları onbire kadar çıkar.

1- Su,

2- Kaynatmak,

3- Ateş'e sokmak,

4- Silmek,

5- Kazımak ve ovalamak,

6- Kurumak,

7- Suyun akması,

8- Bir halden başka bir hale dönmesi,

9- Bazı tasarruflarda bulunmak,

10- Boğazlama ve Dabağat,

11- İstincâ'dır.ABDEST

Abdestin şart, farz sünnet ve mekrûhları vardır.

ABDESTİN ŞARTLARI

Abdest'in şartları Muğnil-Muhtaçda zikredildiği gibi ondörttür:

1- Müslüman olmak,

2- İyi ile kötüyü birbirinden ayıracak kadar mümeyyiz olmak,

3-Mutlak su ile abdest almak,

4- Mutlak su ile abdest aldığını bilmek,

Yükleniyor...