bir ahirete yüzünü çevirdiği taktirde, idrarın kendisine sıçrayacağını bilirse zarurete binaen yüzünü kıbleye çevirebilir.

4- Suyun içinde defi hâcet yapmak, yalnız deniz, Nil ve Dicle gibi çok olursa beis yoktur.

İSTİNCA

İstinca, lugatta, kestim mânasını ifade eden

اِسْتَنْجَيْتُ

kelimesinden gelmedir. İstilahta ise ön veya arkadan çıkan bulaşıcı pislikleri su, taş ve benzeri şeylerle temizlemektir.

İstinca, müstakil bir taharet'tir. Abdestten evvel olması şart değildir. Ondan sonra da istinca yapılabilir. Yalnız o zaman elin içi kubül veya dübüre dokunmaması için eline bir naylon veya bir bez geçirip istinca etmelidir. Şayet ishale tutulduğundan necaset ilyeleri tecavüz ederse o zaman mutlaka su ile istinca etmelidir. Fakat teyemmümde istincanın daha önce olması gerekir. Aksi taktirde alınan teyemmüm sahih değildir.

İstincada su esas ise de, taş ve benzeri ile istinca yapmak da caizdir. Fakat necasetin hem aynını hem eserini izale etmek için önce taş, sonra suyu kullanmak daha iyidir.

Taş ve onun hükmünde olan şeylerle istinca yapabilmek için dokuz şart vardır:

1- Necaset yerinin kurumamış olması.

2- Necasetin, bulunduğu yeri değiştirip başka bir mahalle bulaşmaması,

3- Necasetin, ilyeler (dübürün etrafı) ile haşefeyi (sünnet yerini) aşmaması. Meselâ, istinca etmeden kalkar ve ilyeleri birbirine gelmek sûretiyle necaset ilyeleri tecavüz ederse o zaman mutlaka su ile istinca etmek lâzımdır.

4- Başka bir necasetin istinca mahalline değmemesi,

5- Üç taş veya bir taşın üç tarafiyle istinca etmesi. Şayet üç taş ile temizlenmezse fazlasını kullanmak lâzım gelir,

Yükleniyor...