Hacerül Esved'i öptükten sonra arkaya doğru değil, normal olarak Harem kapısından çıkar. Çıkarken de birkaç sefer dönüp Kâbeye bakar.


Yükleniyor...