Secde-i tilâvet ayetini okur ve az bir fasıla verirse bir şey lazım gelmez, yine secdeye gider. Fakat uzun bir fasıla verirse secde etmez. Sakıt olur.

Bir mecliste birkaç secde ayetini okur veya bir ayeti birkaç sefer tekrar ederse, her sefer için secdeyi tekrar eder.

Namaz haricinde secde'i tilâvetin keyfiyeti: Niyet getirip ellerini kaldırarak iftitah tekbirini alır, bir defa secdeye varır, sonra oturup selam verir. Ayakta niyet getirmekte beis yoksa da oturmakta olan kimse için oturarak niyet getirmek daha evlâdır.

Namazdaki keyfiyeti: Niyet getirmeden ve el kaldırmadan tekbir alıp secdeye varmaktır.

Rükünleri üçtür.

1- Niyet getirmek.

2- Tekbir almak.

3- Selam vermek.

Şartları ise: Hadesten taharet, setri avret ve istikbali kıble gibi namazın şartlarıdır.

SECDE-İ ŞÜKÜR

Mal ve evlad gibi bir nimet peyda olduğu zaman, secde-i şükür yapmak sünnet olduğu gibi, bir beliyye def' olduğu ve musibete mübtelâ veya fıskını ilân eden bir kimse görüldüğü zaman da secde-i şükür yapmak sünnettir. Alenen olması müstehabdır. Ancak musibete mübtelâ olan kimse görüldüğünde secde-i şükür yapılırsa, gizli olarak yapılması sünnettir. Secde-i şükür, secde-i tilâvet gibidir.

İMAMET VE CEMAAT

İslam dininde cemaatın büyük önemi vardır. Zaman zaman bir araya gelip Allah'a ibadet etmek müslümanların tanışıp


Yükleniyor...