"And olsun ki, biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?" (Kamer: 17)

D- PEYGAMBERLERE İMAN

Âlemlerin Rabbi olan Allah, hayvanların yaşayışı için gereken ne ise onu karşılamak için onlara istidat verdiği gibi, insanların bekası ve fıtrî vazifelerini yapabilmek için de lider ve mürşidleri olan peygamberlere vahiy inzal etmiştir. Bu peygamberler de kendilerine gelen vahyi, insanlara tebliğ edip Allah ile kullar arasında elçilik yapmışlardır. Bunun için bütün peygamberlere imân etmemiz farzdır. Bir kısmına inanmak bir kısmını inkâr etmek küfürdür. Kur'an-ı Kerim buyuruyor:

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪

"Peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırd etmeyiz." (Bakara: 285)

Peygamberlerin ilki Hz. Adem (A.S.), sonuncusu Hz. Muhammed (S.V)'dır. Aralarında, sayıları kesin olarak bilinmeyen bir çok peygamberler vardır. Cenab-ı Hak buyuruyor:

"- Gönderdiğimiz öyle peygamberler vardır ki, onları bundan önce sana beyan ettik. Öyle peygamberler de vardır ki, sana onların kıssalarını bildirmedik." (En-Nisa: 164).

Çok yaşlı olan bu dünyada, yaşayan her millet için, mutlaka birer peygamber gönderilmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Hiçbir ümmet yoktur ki, içlerinden Cehennem ile korkutucu bir peygamber geçmiş olmasın." (Fatır: 24). Başka bir âyette:

"Her ümmet için bir peygamber vardır." buyuruyor. (Yunus: 47).

Kur'an-ı Kerim'de adları geçen peygamberlerin sayıları yirmibeştir: Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyüb, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zülkifl, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed "Aleyhisselam".


Yükleniyor...