yönünden varisi olmadığından onu azad eden kimse ona varis olur.)

4 - İslâm'dır. Yani varisi olmayan kimsenin malı Beytülmale intikal eder.

İRS'E MANİ HALLER

İrse mani haller üçtür:

1 - Kölelik: Köle olan kimse, mülk edinme vasfına haiz olmadığından ne kendisi başkasına, ne de başkası kendisine varis olamaz.

2 - Katl: Bir kimse, bir kimseyi öldürürse akrabalık derecesi ne olursa olsun ona varis olamaz.

3 - Din ayrılığı: Dinleri bir olmayan kimseler birbirine varis olamazlar. Binaenaleyh İslâm'ın tüm hükümlerini veya bir kısmını red eden kimse, müslüman olan kimsenin mirasından mahrum olduğu gibi, öldüğüŠÏ­kdirde hiçbir müslüman da ona varis olamaz. Buna göre İslâm'ın tümüne veya bir kısmına inanmayan bir evlat müslüman olan babasına veya annesine varis olamaz, bu zamanda nice komünist ve mason evlat var ki, dinen mirastan hakkı olmadığı halde kendisine miras bırakılmaktadır.

ERKEKLERDEN ON SINIF VARİSTİR:

1 - Oğul,

2 - Oğulun oğlu,

3 - Baba,

4 - Babanın babası,

5 - Kardeş,

6 - Kardeşin oğlu,

7 - Amca,

8 - Amcanın oğlu,


Yükleniyor...