"Allahümme'c'alhü haccen mebruren ve zenben mağfuren ve sa'yen meşkuren" demek sünnettir.

Remil de, idtiba gibi yalnız akabinde sa'y bulanan tavafda sünnettir. Remil ile idtiba yalnız erkekler için sünnettir. Kadınlar için mekruhdur. Bu durumu bilmeyen birçok kadın erkek gibi remil etmektedirler.

Remil'in hikmeti, Kütübü sitte-i sahihanin rivayet ettikleri gibi, Resûlü Ekrem (S.V.) sahabe-i kiramla birlikte Mekke-i Mükerremeye geldiklerinde, Medine humması onları çok zayıflatmıştı. Müşrikler bunları görünce dediler ki, Hummanın zayıflattığı ve zararını çok gördükleri bir kavm size geldiler. Cenab-ı Hak dediklerini Peygambere bildirdi. Bunun üzerine Resûlü Ekrem (S.V.) tavafın ilk üç şavtlarında Remil yapmalarını ve her iki rükün (Hacerül-Esvedin rüknü yemanı) arasında yürümelerini emretti. Müşrikler, müslümanların Remil yaptıklarını görünce, (Hummanın zayıflattığı dediğiniz kimseler bizden daha güçlüdürler) dediler.

3 - Tavaf eden kimse, Rüknü Yemani istikametinden Hacerül-Esved'e yakın bir yerden başlar, Hacerül-Esved'e varınca, yüzünü Hacerül-Esved'e çevirir, tehlil ve tekbir getirir.

4 - Hem tavafın, hem de her şavtın ibtidasında, Hacerül-Esved'i istilâm edip öpmek. İstilâmın manası, iki ellerin Hacerül-Esved'in üzerine konmasıdır. Fakat izdiham olursa Hacerül-Esved'i istilâm edip öpmek mekruhdur. Hatta başkasına eziyet olursa haramdır. Bir sünnet için harama girmek doğru değildir. Bu zamanda hac mevsiminde izdiham o kadar çoktur ki, şeriata uygun bir şekilde Hacerül-Esved'i öpmek veya istilâm etmek mümkün değildir ve hacılar Hacerül-Esved'i öpmek için nice kimselere eziyet veriyor ve günaha giriyor. Böyle bir durumda, yapılması gereken şey yüzünü Hacerül-Esved'e çevirip elinin içi ile işaret edip, elinin içini öpmek, tehlil ve tekbir getirmektir.

5 - Hacerül-Esved'in üzerinde secde etmek. Malum olduğu gibi bu zamanda bunu yapmak mümkün değildir.

6 - Mümkünse Rüknü Yemani (Hacerül Esved köşesinden, evvelki köşeyi) istilâm etmek. Amma onu öpmek caiz değildir.


Yükleniyor...