meydana gelir. Beynunet-i Kübradan farkı boşananların yeni bir nikâh ile birbiriyle evlenebilmesidir.

Üç talâk ile zevcesini boşayan kimsenin, boşanan zevcesiyle tekrar evlenebilmesi için, meşhur hülle işine baş vurması haramdır. Allah'ın lanetine uğrar. Resûlüllah (S.V.) buyuruyor:

لَعَنَ اللّٰهُ المُحَلِّلَ وَالْمُصَلَّلَ لَهُ

"Hülleyi yapan ve yaptırana Allah lanet eder."

Dinsiz ve din düşmanları zaman zaman yazılarında ve oynattıkları piyeslerde "hülle" meselesini ortaya atıp İslâm'ın lanetlediği bu işi İslâm'a mal ettikleri gibi, İslâm'a büyük hizmet verip, İslâm bayrağını üç kıta üzerine dalgalandıran ecdad ve büyüklerimizi bununla lekelemeğe kalkışıyorlar. Hatta zaman zaman milletin hizmetinde olması gereken TRT'yi di bu iftiraya vasıta kılmağa muvaffak oluyorlar.

Talâk-ı ric'i ise; bir veya iki talâk ile zevceyi boşamaktır. Böyle bir hal olursa, iddet bitmeden evvel, koca ric'at edebilir. Yani zevcesini tekrar nikâhı altına döndürebilir.

Ric'at fiil ile hasıl olmaz. (Race'tüki) "seni geri çevirdim" gibi bir söz ile olması gerekir. Ric'at etmeden evvel münasebette bulunmak, ona bakmak ve istimta etmek caiz değildir.

İddet, sahih bir nikâh için lazım olduğu gibi, fasid nikâh için de lazımdır. Yalnız fasid nikâhtan dolayı iddet bekleyen kadın, iddete sebebiyet veren kişiyle evlenecekse, iddet esnasında onunla evlenmekte beis yoktur. Bir kimse, zevcesi olduğu zannına kapılarak bir kadınla bulunsa, o kadının iddet beklemesi lazımdır.İDDET

İddet, cinsi mukarenetten kalacak eserlerin ortadan kalkması için beklenmesi gereken zamandır.

İddet iki kısımdır:

Birincisi: Hayatta olan bir kimsenin boşaması veya fesh etmesinden ötürü kadının beklemesi gereken zamandır. Bu


Yükleniyor...