TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER

1- Abdesti bozan şeyler ne ise teyemmümü de bozar. Binaenaleyh, bir mazeretten dolayı teyemmüm eden kimseden abdesti bozan şeylerden birisi hâsıl olursa teyemmüm bozulur. Fakat cünüb veya hayız olduğundan teyemmüm etmiş ise abdesti bozan şeyler ile teyemmüm bozulmaz. Ancak, guslü icab ettiren hallerden birisiyle bozulur.

2- Namaza girmeden önce ihtiyaçtan fazla su veya suyu satın alabilecek miktarda para bulamadığından teyemmüm etmiş ise, suyu bulabileceğini zan veya tevehhüm etmek.

3- Namaza başlamadan önce engelin ortadan kalkması. Meselâ birisinin elinde bir yara bulunduğundan teyemmüm eder, namaz kılmadan evvel yaranın iyileştiğini hissederse teyemmümü bozulur. Veyahut su olmadığından teyemmüm eder, sonra henüz namaz kılmamış iken su bulunsa yine teyemmümü bozulur. Fakat hasta olduğu için teyemmüm etmiş ise su bulsa da teyemmüme bir halel gelmez.

Bir kimse, ekseriyetle su bulunan bir yerde su bulamadığından teyemmüm ederse (namazını kaza edeceğinden) namaza başladığı halde su bulunursa teyemmümü bozulur.

4- Ridde etmek. Yani İslâmdan dönmek, küfrü icab ettiren bir söz söylemek veya bir halde bulunmak.SARGININ HÜKMÜ

Bir uzuv kırılır veya yaralanırsa bağlanıp sarılması tabiidir. Ancak sağlam olsaydı gusülde veya abdestte yıkanması gereken bu uzuv için şunlar yapılır:

Birincisi : Sağlam yerleri yıkamak.

İkincisi : Sargı üzerine mesh etmek.

Üçüncüsü : Kırık veya yaralı olan tarafın üzerinde sargı


Yükleniyor...