TAHARET

Taharet, lugatta maddi "necaset gibi" ve manevi "ayıp gibi" şeylerden temizlenmektir. İstilahda ise, namaz ve tavaf gibi ibadetlere mani olan hades veya necisi izale etmektir.

Temizliğin vasıtaları dört olduğu gibi maksatları da dörtdür. Vasıtaları, su, toprak, istinca âleti ve dabağattır. Maksatları da; abdest, gusul, teyemmüm ve necaseti izale etmektir.

HADES ÜÇ ÇEŞİTTİR

1-Abdesti icabettiren hades-i asgar (küçük hades).

2-Guslü icabettiren hades-i mûtavassıt (orta hades).

3-Hayız ve nifastan hasıl olan hades-i ekber (En büyük hades).

Necaset de lûgatta, tiksindiren şey demektir. Şeriatta ise, namazın sıhhatına manî olan tiksindirici şeydir.

Hades ve necasetin izalesi ancak su ile olur. Su da yedi çeşittir:

1-Yağmur suyu,

2-Kar suyu,

3-Dolu suyu,

4-Pınar suyu,

5-Kuyu suyu,

6-Çay ve nehir suyu,

7-Deniz suyudur.


Yükleniyor...