اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ اَعْظُمٍ وَلَا اَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا

"Yedi kemik üzere secde yapıp, elbise ve saç toplamamakla emrolundum."

4- Her iki ayak üzerine durmak. Bir ayak üzerine durmak mekrûhdur.

5- Erkek için, rükû'da kollarını yanlarından uzak tutmak. Kadın için aksini yapmak, yani kollarını yapıştırmak.

6- Erkeğin, sücûdda hem kollarını yanlarından uzak tutmak hem karnını yükseğe kaldırmak. Kadının ise, aksini yapması.

Sarık ve takke aslında mübah şeylerdendirler. Herkes sarık sarma veya takke giyme hususunda serbesttir. Zirâ islâm dini, müslümanlara sarık sarma veya takke takma mecburiyeti getirmemiştir.

Yeter ki küfre şi'âr olarak kabul edilen şey başa konulmasın (Papazlara has olan külâh gibi.) Yalnız namaz için başa sarık sarmak herkes için sünnettir. Allah'ın Resûlü (S.V.) şöyle buyurmaktadır. "Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan yetmiş kere daha hayırlıdır."

CAMİ ADÂBI

ALLAH'a ibadet etmek için inşa edilen cami ve mescitlerimiz, Mukaddes yerler olduklarından, her Müslüman onların adabına riayet etmeli ve hürmetini ihlâl edecek tavır ve hareketlerden kaçınmalıdır.

Mümeyyiz olmayan çocuk, deli ve sarhoş gibi kimselerle hayvanların camiye girmelerine meydan verilmemelidir. Camiyi kirletmeleri kuvvetle muhtemel ise girmelerine müsaade etmek haramdır. Yoksa mekrûhdur.

Müslüman olmayan kimsenin, müslümanlardan izin almadan


Yükleniyor...