yürümek, ondan sonra normal şekilde yürümek sünnettir. Ayni günde, yani bayram günü, güneş doğduktan sonra Cemretül-Akebe taşlanacaktır. Her taş ile birlikte tekbir getirilecek. Tekbirin sığası şöyledir. "Allahü ekber, Allahü ekber, Allahü ekber Lailahe illellah vallahu ekber Allahü ekber ve Lillehilhamd." Bundan sonra telbiyeye son verilecektir. Sonra kurbanı olan kimse kurbanını kesip traş olur. Daha sonra Mekkeye gidip farz olan tavafı eda eder. Daha önce sa'y etmemiş ise sa'y eder, bilahare Minaya dönüp orada geceler. Minada gecelemek sünnet değil vaciptir. Yukarda açıkladığımız tertibe - yani önce Cemretül-Akabeyi taşlamak, sonra kurbanı kesip traş olmak ve daha sonra da tavaf etmek - riayet etmek sünnettir. Ertesi gün öğleden sonra Minada bulunan üç cemre taşlanıp herbirine yedişer taş atılacaktır. Önce Mescid El Hifin yanında bulunan küçük cemre, sonra orta cemre, sonra Cemretül Akebe denilen büyük cemre taşlama, traş ve tavaf ile sa'ydan iki tanesini yapan kimse için nikah ve münasebet hariç herşey mübah olur.

TAŞ ATMANIN ŞARTLARI

Taş atmanın şartları şunlardır:

1 - Taşı atmak. Taşı atmadan onu Cemreye koymak kâfi gelmez.

2 - Atılan şey taş olmak. Çamur veya her hangi bir madeni şey veya bir ayakkabı atmak caiz değildir.

3 - Her Cemre'ye yedişer taş ve ayrı ayrı olmak suretiyle atılır. Yedi taş birden atılırsa yalnız bir tek taş sayılır.

4 - Cemreyi kast edip, ona isabet ettirmek. Cemreyi kast etmeden taş atmak, meselâ, birisi eline bir taş vurur taşta elinden sıçrayıp Cemreye düşerse, kâfi gelmez.

5 - El ile atmak. Bir kimse eliyle değil ayağı ile taş atarsa sayılmaz. Atılan taşın cemrede kalması, temiz olması ve birbirinin ardından atılması şart değildir.


Yükleniyor...